Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

       ในการเดินทางมักจะกำหนดจุดหมายปลายทางไว้ชัดเจน จะเดินทางไปไหนไปทำอะไร มีกำหนดเวลากี่วัน กี่เดือน หรือจะยาวนานเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับวัตถุของการเดินทางในแต่ละครั้ง แต่บางครั้งแม้จะกำหนดจุดหมายไว้ชัดเจนแล้ว บางทีอาจจะมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่อาจจะไปถึงจุดหมายปลายทางก็ได้ บางครั้งจุดหมายกำหนดไว้เป็นเพียงเงาในจินตนาการ    
    ช่วงสงกรานต์มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน น่าจะมีเวลาใการเดินทางไปที่ไหนสักแห่ง    อาจจะเป็นต่างประเทศในประเทศที่คุ้นเคย หรือประเทศที่ไม่เคยไป ลองทบทวนว่าจะไปไหนดี ก็หาที่พอเหมาะกับห้วงเวลาและเงินตราในกระเป๋า

       ประเทศแรกที่คิดถึงคือเมียนมาร์ แต่จะไปที่ไหนดี ย่างกุ้งก็ไปมาหลายครั้งแล้ว อีกอย่างได้ข่าวว่าเจดีย์ชเวดากองกำลังปรับปรุงซ่อมแซม การถ่ายภาพโบราณสถานในกรุงย่างกุ้งคงไม่ได้ภาพที่สวยงามเท่าใด   
       อีกแห่งหนึ่งที่คิดถึงคือพุกามดินแดนแห่งทะเลเจดีย์หลายพันองค์ แม้จะเคยไปมาหลายครั้งแล้ว ก็ยังอยากจะไป ได้ชมทะเลเจดีย์รู้สึกมีความสุข เพลิดเพลินในอารมณ์ การได้เดินทางท่องไปในหมู่ทะเลย์เจดีย์เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหน นอกจากพุกามยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหาคือมัณฑเลย์ ได้เดินบนสะพานไม้สักอูเบ็ง ได้ชมวิถีชีวิตผู้คนบนสะพาน ได้ถ่ายภาพพระอาทิตย์ยามอัสดงเป็นภาพที่งดงามอย่างยิ่ง
    นอกจากนั้นยังมีพระมหามัยมุนี หนึ่งในห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมียนมาร์เคารพ พิธีล้างพระภักตร์พระมหามัยมุนีก็เป็นพิธีที่น่าจะมีแห่งเดียวในโลก ได้เห็นพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ ก็เป็นสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง
    สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่อยากจะไปคือทะเลสาบอินเล สถานที่ชาวอินคาตั้งรกรากและอาศัยอยู่ในทะเลสาบ จะเรียกว่าบ้านเรือนลอยน้ำก็น่าจะได้ ผู้ที่ชื่นชอบธรรมจะหลบร้อนไปพึ่งเย็นย่อมเหมาะสม

 


       ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็มีแหล่งท่องเที่ยวน่าจะไปเยี่ยมชม ทางเหนือคือหลวงพระบาง มีวัฒนธรรมประเพณีของการใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้า มีพระภิกษุสามเณรหลายร้อยรูปเดินเรียงแถวออกบิณฑบาต ก็เป็นภาพที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพวิถีชีวิตเป็นอย่างยิ่ง
    ลงทางใต้เมืองจำปาสัก มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีแม่น้ำโขงคดเคี้ยวจนกลายเป็นเกาะแก่งตามลำน้ำโขง มีน้ำตกที่งดงาม หากชอบธรรมชาติก็ต้องไปที่จำปาสัก นอกจากนั้นยังมีปราสาทวัดภูแหล่งโบราณสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในเอเชีย
          อีกประเทศหนึ่งที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยคือกัมพูชา มีแหล่งโบราณสถานนครวัด นครธมที่ไปชมเมื่อใดก็ยังรู้สึกว่ายังมีสิ่งที่น่าค้นหา นอกจากได้ถ่ายภาพแล้วยังได้ศึกษาโบราณสถานของโลกอีกด้วย
    
       ยังมีอีกหลายประเทศที่เป็นเป้าหมายในการเดินทางช่วงวันหยุดในเทศกาลสงกรานต์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปปินส์ เป็นต้น ประเทศเหล่านี้ล้วนเคยเดินทางผ่านมาแล้วทั้งสิ้น มีเพียงฟิลิปปินส์ที่ยังไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ต้องหาโอกาสสักครั้ง  อีกประเทศหนึ่งในอาเซียนที่ยังไม่เคยเดินทางไปคือบรูไน แต่ยังไม่รู้จะไปดูอะไร
    ตรวจสอบเงินในกระเป๋าเหลือเพียงไม่กี่พันบาท ค่าเครื่องบินค่าเดินทางคงขัดสน ไปมาคงลำบาก สถานที่ที่อยากไปจึงต้องชะลอไว้ก่อน ลองหันกลับมาสู่ปัจจุบัน เหลืออีกตั้งหลายวันกว่าจะเปิดเทอม จะอยู่วัดเฉยๆก็กระไรอยู่ ต้องมีสักแห่งที่น่าจะเป็นเป้าหมายในการเดินทาง
    ช่วงนี้วันสงกรานต์มีวันหนึ่งที่กำหนดให้เป็น “วันครอบครัว” แม้จะเป็นเหมือนคนไร้บ้านมานาน แต่ยังมีญาติผู้ใหญ่ มีแม่ที่แก่ชรามากแล้ว ปกติก็ไปเยี่ยมอยู่ประจำโดยไม่ได้เลือกว่าจะเป็นวันเวลาใด ว่างเมื่อใดก็ไป แต่ช่วงกรานต์ไม่ได้ไปมาหลายปีแล้ว

 


         แม่ย้ายภูมิลำเนาจากบ้านเกิดมาอีกจังหวัดหนึ่ง แม้จะเป็นจังหวัดที่ไม่คุ้นเคย ไม่ค่อยรู้จักใคร จะเรียกว่ากลับบ้านเกิดก็คงไม่ถูกต้องนัก หากจะเรียกว่ากลับไปเยี่ยมบ้านแม่พอได้ คนในหมู่บ้านก็ไม่ใช่คนที่คุ้นเคย สงกรานต์ในหมู่บ้านแห่งนี้จึงแทบจะไม่ได้มีความผูกพันใดๆ แต่เมื่อเป็นบ้านที่มีแม่อยู่ บ้านนั้นก็เป็นบ้านที่มีความหมาย สงกรานต์ปีนี้น่าจะกลับไปรดน้ำดำหัวขอพรโยมแม่ดีที่สุด
    
ตัดสินใจในบัดดลกำหนดเป้าหมายในการเดินทางในช่วงวันหยุดสงกรานต์ปีนี้ เป้าหมายในการเดินทางคือกลับไปเยี่ยมแม่ เก็บกระเป๋าขึ้นรถโดยสารออกเดินทางในบัดดล แม้จะเป็นคนไร้บ้านแต่ยังมีแม่ มีครอบครัวให้ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนในวันแห่งครอบครัว เมื่อยังอยู่ในโลก โลกที่เขาสมมุติกันเป็นวันครอบครัว กลับไปเติมเต็มครอบครัวให้บริบูรณ์ กลับไปเยี่ยมแม่ รู้สึกคิดแม่ขึ้นมาในบัดดล


 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน

14/04/62 

Go to top