Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

       หากกล่าวถึงประเทศญี่ปุ่น สิ่งแรกที่มักจะนึกถึงคือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพราะญี่ปุ่นมีสินค้าประทับยี่ห้อที่บ่งบอกว่ามีเจ้าของเป็นสัญชาติญี่ปุ่น แม้ว่าในช่วงหลังๆจ้ะเปลี่ยนฐานการผลิตไปที่ประเทศอื่นๆ แต่ก็ยังมีตราประทับของญี่ปุ่นอยู่นั้นเองเช่น รถยนต์มีหลายยี่ห้อ กล้องถ่ายรูป ซึ่งญี่ห้อที่ติดอันดับขายดียังเป็นสินค้าจากญี่ปุ่นเช่นแคนนอน นิคอนเป็นต้น

       เมื่อจะเดินทางไปญี่ปุ่นคงหนีไม่พ้นที่จะต้องพบกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้น บนถนนหนทางมีรถยนต์ที่ผลิตจากญี่ปุ่นจริงๆวิ่งอยู่ตามถนนหนทางต่างๆ แต่ทว่ากลับไม่ค่อยมีปัญหารถติดมากนัก ถนนยังคงโล่งมีเพียงรถยนต์ขนาดเล็กๆวิ่งไปตามตรอกซอกซอย แต่บนถนนใหญ่ๆกลับมีปริมาณของรถยนต์น้อยมาก
       ในส่วนของผู้คนนึกว่าคงแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันเพื่อเดินทางไปทำงาน แต่สิ่งที่คิดไว้กับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกลับตรงกันข้าม  ผู้คนส่วนมากมักจะเดินไปดูนาฬิกาไปจากนั้นก็ยืนรอที่ป้ายรถเมล์ เพื่อที่จะเดินทางไปยังสถานีรถไฟ และขึ้นรถไฟไปทำงา รถเมล์ รถไฟมาตรงเวลา หากพลาดเพียงนาทีเดียวก็ต้องรอรถขบวนใหม่

       การเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพียงข้อเดียวคือการไปร่วมงานทอดกฐินที่สำนักสงฆ์โอเมะ เมืองโอเมะที่ตั้งอยู่ชานเมืองโตเกียว ไม่มีได้มีแผนการในการท่องเที่ยวแต่ประการใด ส่วนการไปชมสถานที่สำคัญต่างๆนั้นเจ้าภาพเขาจะพาไปไหนก็ไปตามนั้น เป็นการเดินทางที่ไม่ต้องมีความกังวลใจใดๆ เขาพาไปก็ไป เขาไม่พาไปก็อยู่ในวัด
        เฉพาะเมืองโตเกียว ตามเอกสารของทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวระบุว่าปัจจุบันมีวัดไทยในญี่ปุ่น 5 วัดคือ สำนักสงฆ์โอเมะ กรุงโตเกียว วัดพระธรรมกาย    วัดปากน้ำญี่ปุ่น     วัดป่าพุทธรังษี     วัดนิตไทยจิ  บางวัดอาจจะมีสาขาแยกออกไปอีกหลายสาขา
       สำนักสงฆ์โอเมะเป็นสำนักสงฆ์ที่ตั้งขึ้นใหม่ มีสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีเป็นเพียงบ้านเช้าหลังเล็กๆ หลังหนึ่ง อยู่ท่ามกลางสวนผักผลไม้ของชาวบ้าน ข้อมูลจากเว็บไซต์ของวัดระบุไว้สั้นๆว่า “การเกิดขึ้นของสำนักสงฆ์โอเมะนั้น สืบเนื่องมาจากการนิมนต์ของ คุณอรวรรณ มุคาอิ ประธานกลุ่มบ้านน้ำใจไซตามะมีความประสงค์จะอาราธนาพระสงฆ์จากเมืองไทยมาเพื่อช่วย   อบรมสั่งสอนหลักธรรมและการอบรมจิตภาวนาแก่สมาชิกในกลุ่มบ้านน้ำใจไซตามะและ พุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จึงได้ทำหนังสือนิมนต์พระสงฆ์จากเมืองไทยจำนวน 5 รูป คือ (1) พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ วัดราชผาติการาม (2) พระครูปลัด ชำนาญ  เตชพโล  วัดเทพสถาพร/นครสวรรค์ (3) พระประภาส ธัมมวโร วัดราชผาติการาม (4) พระเก่ง สีลเตโช วัดหนองย่ากล่อม/ฉะเชิงเทรา(5) พระสันติ สนฺติกโร วัดบุปผาราม

       คณะสงฆ์ที่ได้เดินทางจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 มายังประเทศญี่ปุ่น ตามการนิมนต์ของคุณอรวรรณ มุคาอิ คณะสงฆ์ทั้งหมดที่เดินทางมาถึง ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการอุปถัมภ์สถานที่ในการประกอบศาสนกิจ จาก คุณสุดารัตน์ อาราดาเตะ  โดยคณะสงฆ์ทั้งหมดพักอยู่ ณ สถานที่ที่คุณสุดารัตน์ อาราดาเตะ ได้จัดไว้ถวาย เมื่อมีคณะศรัทธาเพิ่มขึ้นจํานวนมากขึ้น สถานที่เดิมคับแคบไม่สะดวกต่อการอบรมสั่งสอน จึงตกลงทําสัญญาเช่าบ้านหนึ่งหลังกับ บริษัท 21 CENTUYR สําหรับเป็นที่ตั้งสํานักสงฆ์โอเมะชั่วคราวจนกว่าจะสามารถซื้อที่ดินสร้างวัดเป็นการถาวร ต่อไป ปัจจุบันสํานักสงฆ์ ตั้งอยู่เลขที่ 198-0052 นากาบูชิ เมืองโอเมะ 4-403-3 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (198-0052 4Chome-403-3 Nagabuchi, Oume-shi, Tokyo-to, Japan) การเดินทางมาสํานักสงฆ์นั่ง รถไฟสาย JR OME LINE ลงสถานี KABE แล้วนั่งรถบัสประจําทางฝั่ง South รถบัสหมายเลข 13 ลงป้ายที่ 3 NAKABUCHI 4-CHOME

       ต่อมาคณะสงฆ์ และคณะพุทธบริษัทได้แจ้งความประสงค์การสร้างวัดต่อสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไป ต่างประเทศ (ธรรมยุต) เพื่อให้รับรองและรับเข้าในสังกัดของคณะสงฆ์ธรรมยุต ในการประชุมใหญ่สามัญประจํา ปีคณะกรรมการ สํานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมมีมติรับรองสํานักสงฆ์โอเมะ เข้าในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ สํานักฝึกอบรมพระธรรมทูตฯ พร้อมกับแต่งตั้งให้พระเก่ง สีลเตโช (จงสมจิตต) วัดหนองย่ากล่อม จังหวัด ฉะเชิงเทรา พระธรรมทูตธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 15 เป็นรักษาการเจ้าสํานักสงฆ์
       ในปีพุทธศักราช  2557 สํานักสงฆ์โอเมะ มีพุทธศาสนนิกชนสมัครเป็นสมาชิก จํานวน 148 คน สําหรับการบริหารภายใน สํานักสงฆ์ บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยฝ่ายบรรพชิต และฆราวาส เพื่อรับผิดชอบดูแล บริหารงานในด้านบัญชี ศาสนสมบัติของสํานักสงฆ์

       ปีพุทธศักราช 2558 มีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน 5 รูป สามารถรับกฐินได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องตามพระธรรมวินัย เจ้าภาพกฐินปีนี้มาจากวัดนิเทศศาสนคุณ ฟอริดา อเมริกา โดยเจ้าอาวาสมาเป็นประธานเอง ท่านกล่าวสั้นๆในวันงานว่า “ผมอยู่ต่างประเทศมานาน เห็นความลำบากในการสร้างวัดในต่างประเทศ ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่าง ต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างมากกว่าที่จะกลายเป็นวัดได้ในปัจจุบัน ดังนั้นผมจึงมีความปรารถนาอยากช่วยเหลือเพื่อนสหธรรมิกในการสร้างวัดในต่างประเทศ วันนี้อาจจะได้ปัจจัยน้อย แต่ผมจะพยายามสนับสนุนต่อไป” เป็นเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างแท้จริง วันนั้นได้ทุนทรัพย์ไม่น้อย ผู้คนก็มาร่วมงานจำนวนมาก มาเพื่อช่วยกันสร้างวัดในอนาคต
       งานกฐินจัดอย่างเรียบง่าย เนื่องจากสถานที่ของสำนักสงฆ์มีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอกับจำนวนศาสนิกชนที่มาร่วมงาน ดังนั้นเช่าอาคารชื่อว่า “Sakura Factory” ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสำนักสงฆ์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาทีเป็นที่จัดงาน วันนั้นมีผู้คนมาร่วมงานจำนวนมาก ประธานในพิธีได้รับเกียรติจากอัครราชทูตประจำญี่ปุ่น พร้อมด้วยข้าราชการจากสถานทูตมาร่วมงานด้วย แม้จะเป็นงานเล็กๆ แต่เป็นงาน    เล็กที่ยิ่งใหญ่

       เสร็จจากงานกฐินได้ปัจจัยพอสมควร เพื่อที่จะนำไปสมทบทุนในการซื้อที่ดินเพื่อขยายสำนักสงฆ์ให้เป็นวัดในโอกาสต่อไป ได้คุยกับเจ้าอาวาส ท่านบอกสั้นๆว่า “ต้องอดทน ต้องสู้ครับ ผมมีปณิธาณที่จะสร้างวัดในญี่ปุ่นให้ได้ แม้จะยากลำบากเพียงใดก็ต้องอดทนครับ ค่อยเป็นค่อยไป” สั้นๆแต่หนักแน่น พูดน้อยแต่ทำงานหนัก นั่นคือคุณสมบัติพิเศษของเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์โอเมะรูปปัจจุบัน


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
30/11/58

ข้อมูลสำนักสงฆ์โอเมะ

http://watoume.com/

https://www.facebook.com/seeratesho.keng?fref=photo

Go to top