ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

              สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมทูต) จะเปิดการฝึกอบรมพระภิกษุเพื่อเป็นพระธรรมทูตในช่วงวันที่ 9 มกราคม – 8 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุที่เข้าร่วมในการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ) ภาควิชาการที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ภาคนวกรรมที่วัดสิริวัฒนวิสุทธิ์ฯ นครสวรรค์ ภาคจิตภาวนา ที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา และภาคการศึกษาดูงาน ที่ประเทศอินเดีย  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

เว็บมาสเตอร์

รายงาน

07/01/56

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก