ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... ได้ส่งถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อย โดย นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 20 คน ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติธนาคารพระพุทธศาสนาในครั้งนี้
 

         ในรายการธรรมะออนไลน์ ของศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วันที่ 29 ส.ค. เวลา 21.00 น. ทางสถานีวิทยุศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย FM 104.25 MHz และทาง www.bpct.org ดำเนินรายการโดย พระครูวินัยธรธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช และ พล.ต.ทองขาว  พ่วงรอดพันธุ์ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.กระทรวงการคลัง ถึงความคืบหน้าในเรื่อง  พ.ร.บ. ธนาคารพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... ในครั้งที่ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ได้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ในรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องดังกล่าว
         ล่าสุด เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.กระทรวงการคลัง ในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย นำร่าง พ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนา ร่างเดิมเสนอไปถึง นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2554 โดยครั้งนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพื่อไทย 20 คน ลงนามที่จะเสนอร่าง พ.ร.บ.นี้   ซึ่งตามหลักกฎหมายแล้วเมื่อมี ส.ส.ลงนาม 20 คน จะทำให้สามารถเสนอออกกฎหมายได้ และ ยืนยันว่าจะเป็นผู้นำเสนอร่าง พ.ร.บ.นี้กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อที่จะได้นำเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาต่อไป

 

ที่มา: ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

 

ดาวโหลดร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธฯ ได้ที่

http://newweb.bpct.org/content/view/503/

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก