ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

ตักบาตรครบรอบ55ปี "ในหลวง"ทรงผนวช
          เชียงใหม่จัดตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีในหลวงทรงผนวช นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 22 ต.ค. ที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสครบ 55 ปีแห่งการผนวช จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยภัยน้ำท่วมขึ้น โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยพระสงฆ์สวดภาวนาให้ศีลให้พร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งทรงออกผนวช จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีตักบาตร โดยมีพระสงฆ์ สามเณรจากวัดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมรับบิณฑบาตกว่า 499 รูป โดยสิ่งของที่ได้รับบิณฑบาตในครั้งนี้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศไทย

 

ที่มา :Daily News Online > ข่าวหน้า 1 > ตักบาตรครบรอบ55ปี "ในหลวง"ทรงผนวช

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก