ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบพระธุดงค์เก๊ แนะชาวบ้านช่วยจับตาขบวนการมิจฉาชีพ นายเอนก สนามชัย ผอ.ส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนสำนักงานพุทธฯ เกี่ยวกับพระธุดงค์ปลอมระบาด ออกเรี่ยไร บิณฑบาตในหลายพื้นที่นั้น ส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา ได้ลงไปตรวจสอบเกี่ยวกับพระธุดงค์ในหลายพื้นที่ ซึ่งทางส่วนคุ้มครองจะไม่พบตัวจริงของกลุ่มคนที่อ้างตัวเป็นพระธุดงค์เหล่านั้น เพราะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่ทำกันเป็นมืออาชีพ 
            จากการตรวจสอบที่ผ่านมาพบว่า พระธุดงค์ที่ออกมาเรี่ยไร ส่วนมากจะเป็นพระปลอม ดังนั้น ทางส่วนคุ้มครองจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ล่าสุดในพื้นที่บางใหญ่และพื้นที่บางกรวยได้แจ้งร้องเรียนเข้ามายังส่วนคุ้มครองแล้ว ตนจะเร่งดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกรอบ ในพื้นที่บางกรวย โดยเฉพาะหมู่บ้านสมชาย จ.นนทบุรี พระปลอมส่วนใหญ่จะทำกันเป็นมืออาชีพ เราก็พยายามตรวจจับแต่ก็ไม่เคยหมด ไม่ทันเจอตัว เหมือนโปลิศจับขโมย ดังนั้น พุทธศาสนิกชนควรสังเกต และดูจากพฤติกรรม หากมีเบาะแสก็สามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์ 0-2441-4547

www.onab.go.th/index.php?option=com...view...

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก