ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           ประชาชนจากหลายจังหวัดทยอยเดินทางไปยังวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อกราบสักการะอัฐิธาตุของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ที่คณะสงฆ์บรรจุไว้ในขวดแก้วภายในกุฏิของหลวงตามหาบัว ส่วนบริเวณเมรุและศาลา ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งสรีระหลวงตา ก็ยังมีประชาชนขึ้นไปกราบสักการะเช่นกัน
               พ.ต.อ.กฤษดา บูรณะพานิชย์ คณะกรรมการตามพินัยกรรมของหลวงตามหาบัว เปิดเผยว่า คณะสงฆ์มีมติเลื่อนการมอบทองคำให้กับคลังหลวง จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 12 เมษายน เป็นวันที่ 16 เมษายน ขณะนี้คณะกรรมการได้นำเงินสดที่ได้จากการรับบริจาคระหว่างงานพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงตามหาบัวกว่า 448 ล้านบาทไปซื้อทองคำแท่งน้ำหนักประมาณ 337 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีทองคำที่ได้จากการรับบริจาคก่อนกน้านี้อีก 350 กิโลกรัม รวมทองคำที่จะส่งมอบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งสิ้นประมาณ 680 กิโลกรัม

ที่มา :http://www.manager.co.th/Home/ViewNe...=9540000037208

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก