ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

       

         งานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความอาลัยและมีความสะดวกในการเดินทางไปถวายดอกไม้จันทน์ จึงได้กำหนดวัดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 46 วัด มีรายละเอียดดังนี้

          รายชื่อวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ให้ประชาชนสามารถเดินทางไปถวายดอกไม้จันทน์ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก มี 46 วัด มีรายชื่อดังนี้
 

          สำนักงานเขตคลองเตย    วัดคลองเตยใน
          เขตคลองสาน   วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
          เขตคลองสามวา วัดพระยาสุเรนทร์
          เขตคันนายาว วัดบุญศรีมุนีกรณ์
          เขตจตุจักร วัดเสมียนนารี
          เขตจอมทอง วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
          เขตดอนเมือง วัดดอนเมือง
          เขตดินแดง วัดพรหมวงศาราม
          เขตตลิ่งชัน วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
          เขตทวีวัตนา วัดปุรณาวาส
          เขตทุ่งครุ วัดทุ่งครุ
          เขตธนบุรี วัดเวฬุราชิณ
          เขตบางกอกน้อย วัดเจ้าอาม
          เขตบางกอกใหญ่ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
          เขตบางกะปิ วัดเทพลีลา
          เขตบางขุนเทียน วัดเลา
          เขตบางเขน วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
          เขตบางคอแหลม วัดราชสิงขร
          เขตบางแค วัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร)

          เขตบางซื่อ วัดมัชฌันติการาม
          เขตบางนา วัดบางนาใน
          เขตบางบอน วัดนินสุขาราม
          เขตบางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
          เขตบางรัก วัดหัวลำโพง
          เขตบึงกุ่ม วัดนวลจันทร์
          เขตปทุมวัน วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
          เขตประเวศ วัดทุ่งเศรษฐี
          เขตพญาไท วัดไผ่ตัน
          เขตพระโขนง วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
          เขตภาษีเจริญ วัดปากน้ำภาษีเจริญ
          เขตมีนบุรี วัดบำเพ็ญเหนือ
          เขตยานนาวา วัดปริวาสราชสงคราม
          เขตราชเทวี วัดดิสหงษาราม
          เขตราษฎร์บูรณะ วัดราษฎร์บูรณะ
          เขตลาดกระบัง วัดลานบุญ
          เขตลาดพร้าว วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
          เขตวังทองหลาง วัดบึงทองหลาง
          เขตวัฒนา วัดธาตุทอง
          เขตสวนหลวง วัดยาง
          เขตสะพานสูง วัดลาดบัวขาว(ราชโยธา)
          เขตสาทร วัดยานนาวา
          เขตสายไหม วัดอยู่ดีบำรุงธรรม (ออเงิน)
          เขตหนองแขม วัดอุดมรังสี
          เขตหนองจอก วัดหนองจอก
          เขตหลักสี่ วัดหลักสี่
          เขตห้วยขวาง วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


 

 
ที่มา: http://www.dailynews.co.th/bangkok/362477

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก