ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

คุณค่าของมนุษย์ มีอยู่ในน้อยสิ่งที่เขาสร้างขึ้น

มันไม่ได้มีอยู่ในความเป็นเจ้าของ ในสิ่งของหลายอย่างที่เขามีอยู่

 

ชีวิตเหมือนขบวนแห่แหน ผู้เดินเข้าจะพบว่าชีวิตดำเนินไปเร็วยิ่งนักและก้าวย่างออกนอกเส้นทาง

แต่ผู้เดินเร็วก็จะพบว่า ชีวิตเป็นไปอย่างเชื่องช้า แล้วเขาก็จะก้าวออกเส้นทางไป

 

ทุกคนล้วนยิ่งใหญ่ ไม่มีใครเด่นกว่าใคร

 

อวดโง่ได้เป็นนักปราชญ์ อวดฉลาดเป็นคนขลาดเขลา

ถ้าฉันรู้เหตุแห่งความโง่ของฉัน ฉันคงเป็นนักปราชญ์ไปแล้ว

 

ธรรมจะมีความหมายเมื่อรวมเข้าเป็นนิสัยของคน

 

 

คาลิล ยิบราล

กวีชาวเลบานอน

 ที่มา:คาลิล ยิบราล,ปรัชญาน่าคิดของคาลิล ยิบราล,(พิมพ์ครั้งที่ 4) กรุงเทพฯ; แสงดาว,2553

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก