ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

สันติธัมโมวาท

 

*กลมเหมือนไม้ไม่มีกิ่ง เหมือนไม้หมาก ต้นมันแหลม กิ่งก้านไม่มีเลย

ให้พากันสังเกต ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

เหมือนไม้ไม่มีกิ่งเรียกว่าฉลาดหรือปัญญา แล้วแต่จะแปลเอา

 

*เวลาเป็นของมีค่า ให้ภาวนาเดินจงกรมนะ

 

*การมัธยสถ์ตระหนี่ไปไหนไม่รอด น่าเสียดายกาลเวลาผ่านไป อย่าประมาท

 

*น้ำไหลไฟสว่าง พระมักลืมตัว

 

*บาปไม่ทำเสียเลยจะดีกว่า บาปไม่คิดเสียเลยจะดีกว่า

 

*ใจเป็นของไม่ตาย

 

*ไม่ทะยานอยากไปตามความอยากต่างๆ

การมักมากในอาหารเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติธรรม

 

*ท่านสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญ ในชีวิตอายุขัยหมดไปๆไม่ใช่ได้มา

ทุกคนทราบดีว่าหมดไปๆ เหมือนเทียนจุดสั้นลงๆ

 

* สร้างบ้านอิฐบ้านปูนนะสร้างง่าย  แต่สร้างบ้านในใจยากกว่า

 

*สมบัติค้างโลก ทำไมทำได้ทั้งวันทั้งคืน

สมบัติที่ติดตัวไป แค่สองชั่วโมงทำไมทำไม่ได้

 

พระครูสันติวีรญาณ (หลวงปูฟัก สนฺติธมฺโม)

อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชัยพัฒนาราม (เขาน้อยสามผาน) จันทบุรี

 

ที่มา:สนฺติธมฺโมบูชา,อนุสรณ์ในงานประชุมเพลิงพระครูสันติวีรญาณ (หลวงปูฟัก สนฺติธมฺโม).กรุงเทพฯ:แอ๊ดวานซ์อินเตอร์พริ้นติ้ง จำกัด,2553

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก