ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

 

คนโง่เอาใจไว้ที่ปาก คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจ

 

 

ตอนต้นสู้ทนทุกข์    จะได้สุขเมื่อตอนปลาย

ตอนต้นชอบสบาย  จะได้ร้ายเมื่อปลายมือ

 

คนเราจะมีแต่หลักคือความรู้ความฉลาด ความชำนิชำนาญ

หรือความกำหนดจดจำเก่งสักปานใดก็ตาม

ถ้าไม่มีความดีคือแหล่งประจำใจแล้วจะไปได้ไม่ตลอด จะเอาตัวไม่รอด

 

                                                                 พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหม พฺรหฺมจกฺโก)

                                                                              วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน

 

ที่มา: พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหม พฺรหฺมจกฺโก),สุภาษิต,กรุงเทพฯ:เลี่ยงเซียงจงเจริญ,2531.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก