ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

จินตนาการสำคัญยิ่งกว่าความรู้

ผมมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวเพียงพอที่ผมจะวาดได้อย่างเสรีจากจินตนาการของผม
จินตนาการสำคัญยิ่งกว่าความรู้  ความรู้มีข้อจำกัด
จินตนาการแผ่ขยายห้อมล้อมโลก (หน้า 35)

สิ่งที่สวยงามที่สุดที่เราสามารถจะมีประสบการณ์ได้คือความลี้ลับทั้งหลาย
มันคือแหล่งของศิลปะและศาสตร์ที่แท้จริงทั้งหมด
ใครก็ตามที่ไม่คุ้นกับอารมณ์ชนิดนี้ ผู้ไม่สามารถที่จะหยุดพักและยืนแบบลืมตัวต่อความน่าพิศวงงงงวย
ก็เท่ากับคนที่ตายไปแล้ว ดวงตาของเขาปิดไปแล้ว (หน้า37)

มีหนทางเพียงสองหนทางที่จะใช้ชีวิตของคุณ
ทางหนึ่งคือการมองว่าไม่มีอะไรเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลย 
อีกทางหนึ่งการมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งมหัศจรรย์ (หน้า 37)

คนที่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ มักจะได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากคนที่ฉลาดปานกลาง
คนที่ฉลาดปานกลางไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมคนบางคนถึงไม่ยอมรับอคติที่เป็นมรดกตกทอดมาอย่างไร้ความคิด
หากกลับใช้สติปัญญาของเขาอย่างซื่อตรงและกล้าหาญ (หน้า 56)

ในความสับสนวุ่นวาย ให้หาความเรียบง่าย
ในความขัดแย้ง ให้หาความประสานกลมกลืน
ในท่ามกลางความยากลำบาก มีโอกาสรออยู่(หน้า 35)
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เราจะต้องไม่มีวันหยุดการตั้งคำถาม (หน้า 12)

                                                                    อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (เยอรมัน: Albert Einstein) 
                                                                  (14 มีนาคม พ.ศ. 2422 - 18 เมษายน พ.ศ. 2498)

วิทยากร  เชียงกูล(คัดลอก แปลเรียบเรียง),คำคม: การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง,กรุงเทพฯ:สายธาร,2545.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก