ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

กิร ดังได้สดับมา 

        อันความอยากนั้นเช่นความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ที่ภาษาพระเรียกว่าตัณหานั้นไม่มีขอบเขต ไม่มีจุดจบ หาฝั่งไม่เจอ เพราะเป็นเรื่องของใจ  ใจจึงคิดอยากเรื่อยไป นี่เป็นธรรมดา
         ถ้าหากรู้เท่าทัน ไม่หลงละเมอไปกับตัณหาที่เกิดขึ้น ก็จะไม่เดือนร้อนอะไรมาก หากปล่อยให้มันมีอำนาจเหนือความรู้สึกก็จะยุ่งวุ่นวายไม่เลิก ฯ
         ปกติเราย่อมได้ฟังคำพูดที่ดีๆที่เป็นคำสอน คำเตือนสติ หรือคำที่เป็นหลักปฏิบัติตัวง่ายๆจากผู้ใหญ่ เช่นพ่อแม่หรือครูอาจารย์ด้วยกันทุกคน แต่มักไม่ใส่ใจจดจำ ไม่ให้ความสำคัญ
        คำเตือนคำสอนของผู้ใหญ่นั้น มีค่ายิ่งกว่าเพชรเม็ดงามหลายเท่า เพราะใช้ไม่มีวันหมด ไม่มีวันเสื่อมราคา ใครจะมาขโมยไปก็ไม่ได้ สามารถประดับตัวประดับใจได้ทุกโอกาสและทุกสถานที่ ใครได้ไว้ก็งดงามและสุขกายสบายใจไปตลอด และคนที่มีผู้คอยเตือนคอยสอนนั้น ถือว่าเป็นคนมีโชคที่สุดแล้ว เมื่อไม่รับโชคไว้กับตัวก็ต้องอับโชคตลอดไป โดยไม่มีใครช่วยได้นอกจากช่วยตัวเอง ซึ่งต้องเหนื่อยและหนักแน่นอน ฯ (หน้า 245)

                                                                                                   พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)
                                                                                          เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร

ที่มา:พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช),กิรดังได้สดับมา,กรุงเทพฯ:ธรรมสภา,2551

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก