ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

สงกรานต์นั้นสำคัญที่น้ำ

"น้ำ" ในประเพณีสงกรานต์น่าจะเกี่ยวข้องกับบุคคลดังนี้

มีความเย็น            (ดับความร้อน)
เด่นสามัคคี           (ตัดไม่ขาด)
มีความสะอาด      (ชำระสิ่งสกปรก)
ธรรมชาติสดชื่น    (ได้น้ำแล้วสดชื่น)

อวยพรจากใจในวันสงกรานต์

มีปัญญา
เงินตราเพิ่มพูน
ดับสูญโรคภัย
ก้าวไกลในหน้าที่
โชคดีตลอดกาลผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  รักความสุข

 

ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  รักความสุข,คิดอย่างไทย,พิมพ์ครั้งที่ 3,สกลนคร,มูลนิธิมหาวิทยาลัยชาวบ้าน,2551,หน้า 24

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก