ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ธรรมยุต มีการจัดฝึกอบรมพระภิกษุผู้ที่จะทำหน้าที่พระธรรมทูตทุกปี ในปีพุทธศักราช 2554 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรุ่นที่ 17 แล้วและได้เข้ารับวุฒิบัตรจากสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ที่ห้องประชุมตึกติสสมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุ ตึกติสสะสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)โดยนำเอา "ชื่อฉายา" ของท่านมาตั้งเป็นชื่อตึก ผลงานของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) มีมาก แต่ที่คนจำได้ติดปากมากสุดคือประโยคที่ว่า "โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยาก" มาจากส่วนหนึ่งของหนังสือ "ลบไม่ศูนย์" ขออนุญาตนำเผยแผ่เป็นตอนๆไป
1.โง่ไม่เป็น   เป็นใหญ่ยาก
2.โง่น่ารัก  ฉลาดน่านับถือเป็น "เสน่ห์"  แต่โง่น่าเกลียด  ฉลาดน่าชังเป็น "ยาพิษ"
3.แข็งแร็งและอ่อนน้อมเป็นมิ่งขวัญ แต่แช็งกระด้างและอ่อนแอเป็นเสนียด
4.อวดดีก็ยังดีกว่าอวดชั่ว อวดฉลาดก็ยังดีกว่าอวดโง่
5.การหามเข็ม  การไสช้างเข้ารูเข็ม และการคายน้ำผึ้งเข้าปากหมี  ผู้หวังความก้าวหน้าควรหลีกเลี่ยง
6.ผู้สั่งสอนมีเมตตาการุณย์ ได้ผลล้ำค่า เหมือนรดน้ำผักด้วยน้ำเย็น  ถ้าตรงกันข้ามก็เท่ากับเอาน้ำร้อนรดผัก
7.ความสงบเท่านั้นเป็นความชนะหมดทั้งโลก  เมื่อยังไม่สงบก็ยังไม่ชนะ ผู้มุ่งชนะก็ควรหาความสงบ
8.การเรียนกับด้วยครู จดจำด้วยดีเป็น “นักเรียน” 
   การเรียนด้วยตนเองคือวิจารณ์เหตุผลทุกสิ่งเห็นแจ่มแจ้งเป็น “นักรู้” 
   
นักเรียนและนักรู้พร้อมด้วยความประพฤติดีงามรวมอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นเป็น “ปรัชญาเมธี”
9. รักใคร่กันดีกว่าเกลียดชังกัน พร้อมเพรียงกันดีกว่าแตกต่างกัน ทำความดีใส่ตัว ดีกว่าทำความชั่วใส่ตัว
10.ความยากแสนยาก ย่อมอยู่ใต้อำนาจของความสำเร็จ เหมือนภูเขาสูงแสนสูง ก็ย่อมจะอยู่ต่ำกว่าฝ่าตีนของผู้ที่ขึ้นไปเหยียบอยู่บนยอดฉะนั้น

 

สมเด็จพระมหาวรีวงศ์(อ้วน  ติสฺโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ (พ.ศ. 2485-2499)

 

ที่มา:กองบรรณาธิการ,พระธรรมทูตไปต่างประเทศ ธรรมยุต รุ่นที่ 17,สมุทรสาคร,ยูไนเต็ด โปรดักชั่นเพลส,2554,หน้า 49.


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รวบรวม
05/04/54

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก