ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

ทุกครั้งที่คุณพบว่าสังคมกำลังมีความขัดแย้งกับธรรมชาติ จงเลือกธรรมชาติ ไม่ว่าจะต้องเสียอะไรไปก็ตาม เพราะคุณไม่มีวันที่จะเป็นผู้แพ้

โลกนี้คือแหล่งสะท้อนกลับ หากเราแสดงความโกรธออกไป ความโกรธจะย้อนกลับมา หากเราให้ความรัก ความรักจะย้อนกลับคืน

เปลี่ยนความโกรธเป็นพลังสร้างสรรค์ แล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นในตัวคุณทันที พรุ่งนี้สิ่งต่างๆเดิมๆ จะไม่ทำให้คุณรู้สึกอยากแก้ตัวสำหรับความโกรธนั้นเลย

Osho

ที่มา: Osho บรรยาย กำธร เก่งสกุล แปล, 365 วันมหัศจรรย์สมาธิ,กรุงเทพฯ โพสต์บุ๊ค,2552.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก