ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

ภาษิตญี่ปุ่น

ความโศกเศร้าคือจุดที่เจ็บปวด ที่อาจจะถูกทำให้เลวร้ายมากขึ้น ถ้าคุณไปเกามัน
ความเคราะห์ร้ายคือแหล่งที่มาของพลัง
คนที่ยิ้มแทนที่จะโกรธ  คือคนที่เข้มแข็งกว่าเสมอ
ภายใต้การนำของนายพลที่เข้มแข็ง  จะไม่มีพลทหารที่ปวกเปียก
เรียนไปโดยไม่เกิดภูมิปัญญา คือกองหนังสือบนหลังลา
คนฉลาดรู้ตัวว่าเขาไม่รู้อะไรสักอย่าง คนโง่คิดว่าเขารู้ทุกอย่าง
ฝนที่หนักที่สุดจะตกบนหลังคาบ้านที่รั่วมากที่สุด
นกกระจอกที่บินข้างหลังเหยี่ยว คิดว่าเหยี่ยวกำลังบินหนีตน
คนที่เดินทางไปเพื่อความรัก จะพบว่าระยะทางพันไมล์สั้นเพียงแค่หนึ่งไมล์
ถ้าคนปล้นทอง เขาจะถูกจับขังคุก ถ้าคนปล้นแผ่นดิน เขาจะได้รับการสถาปนาให้เป็นพระราชา


ที่มา:วิทยากร เชียงกูล,คำคมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า,กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สายธาร,2545.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก