ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

              พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่โด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วโลกในปัจจุบัน คงไม่มีใครเกินหน้าองค์ดาไลลามะ ผู้นำแห่งจิตวิญญาณของทิเบต การพบกันระหว่างสองผู้ยิ่งใหญ่คือประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา กับองค์ดาไลลามะ จึงเป็นที่สนใจของชาวโลก และตกเป็นข่าวไปทั่วโลก ได้ดูข่าวศิลปะบันเทิงว่าประเทศไทยก็ได้จัดเทศกาลภาพยนตร์ทิเบตขึ้นในช่วงนี้ด้วย   
              การพบกันของทั้งผู้นำทั้งสองเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา  โดยไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดเสียงการสนทนากัน จนถึงวันนี้พยายามตามข่าวอยู่ว่าผู้นำทั้งสองได้คุยเรื่องอะไรกันบ้าง 
              ที่เป็นข่าวใหญ่โตกลับเป็นประเทศจีนที่แถลงคัดค้านการพบกันของผู้นำทั้งสองเช่นข่าวจากหังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 กพ. 53 สรุปได้ว่า  “สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 19 ก.พ. ว่า  โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีน แถลงไม่เห็นด้วย และแสดงไม่พอใจกรณีการพบกันระหว่าง บารัค โอบามา ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ และ องค์ดาไล ลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณของทิเบต ว่าเป็นการสร้างความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและจีนให้เพิ่มมากขึ้น  แต่ทั้งนี้ทางการจีนยังหวังให้สหรัฐฯฟื้นความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ดีขึ้นกว่าเดิม
              สำหรับการพบกันระหว่างผู้นำประเทศมหาอำนาจ และผู้นำทางด้านศาสนา มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ( 18 ก.พ.) ที่ทำเนียบขาว โดยทั้ง 2 ผู้นำใช้เวลาหารือราว 1 ชั่วโมงเศษ โดย โอบามา กล่าวยกย่ององค์ดาไล ลามะ ที่ยึดมั่นในแนวทางที่หลีกเลี่ยงความรุนแรง
              ทำไมจีนต้องไม่พอใจการพบกันของผู้ทั้งสองท่าน  เพราะจีนถือว่าทิเบตคือมณฑลหนึ่งของจีน ในขณะที่ชาวทิเบตถือว่าทิเบตคือประเทศเอกราชมาก่อน ภายหลังถูกจีนยึดครอง ความเห็นของทั้งสองประเทศจึงมีความขัดแย้งกันเรื่อยมา องค์ดาไลลามะได้เรียกร้องอิสรภาพเพื่อให้ชาวทิเบตได้ปกครองตนเองมาเป็นเวลา 50 กว่าปีแล้ว ปัจจุบันองค์ดาไลลามะมีถิ่นพำนักที่เมืองดาลัมสลาหรือที่เรียกติดปากคนไทยว่า “ธัมมศาลา” มีรัฐบาลพลัดถิ่น มีคณะรัฐมนตรี โดยองค์ทดาไลลามะผู้นำทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณ ในโลกนี้คงมีประเทศเดียวที่มีผู้นำทั้งทางโลกและทางศาสนาเป็นคนๆเดียวกัน

 


              ผู้เขียนเคยพบกับ ดร. ลอบชัง วังยัล ชาวทิเบตและท่านธูปเท็น ซองโป ลามะชาวอิตาลี ที่มีถิ่นพำนักในเมืองเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย เมื่อหลายปีก่อน เคยพบกันช่วงสั้นๆ ขณะที่ ดร.ลอบซัง พึ่งจบปริญญาเอกใหม่ๆ ดร.ลอบซังได้กรุณาเล่าเรื่องพระพุทธศาสนาในทิเบตให้ฟัง เห็นว่าน่าจะป์นประโยชน์ต่อผู้ใฝ่รู้จึงได้นำเสนอดังนี้
           ดร. ลอบชัง วังยัล เล่าให้ฟังว่า “ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้าสู่ทิเบตประมาณพุทธ ศตวรรษที่ 11 ในรัฐสมัยของกษัตริย์ซองต์เชน กัมโป (พ.ศ. 1151-1193) ทิเบตมีศาสนาอยู่ก่อนแล้ว คือศาสนาบอน (Bon) หรือ บอนโป ซึ่งมีความเชื่อในการถือโชคลางไสยศาสตร์ และเทพเจ้า พิธีกรรมบางอย่างน่ากลัว เพราะต้องมีการสละเลือดเพื่อเซ่นสังเวยแด่เทพเจ้า เหมือนในความเชื่อของทางอินเดียโบราณ” ผู้เขียนแสดงความเห็นแม้แต่ความเชื่อของชาวสยามเอง ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก
        เป็นที่น่าสังเกตว่า “พระพุทธศาสนามักจะเกิดขึ้นและเจริญรุ่งเรืองในประเทศที่เคยนับถือเรื่องโชคลาง ไสยศาสตร์ แม้แต่ในสยามประเทศเองการที่พระพุทธศาสนาอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมินี้ได้ก็เพราะการผสมผสานระหว่างความเชื่อเก่ากับความเชื่อใหม่ การนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้ทำลายความเชื่อเดิม ชาวไทยยังคงสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกับประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ไปด้วย บางแห่งพระสงฆ์กลายเป็นผู้เข้าทรงเสียเอง นี่อาจจะเป็นคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาคือการผสมผสานแนวคิดเดิมกับความเชื่อใหม่เหมือนกับการต่อกิ่งต้นมะม่วงของชาวสวน ในขณะที่มะม่วงต้นเดิมยังอยู่ แต่มีมะม่วงพันธ์ใหม่เกิดขึ้นที่ต้นมะม่วงต้นเดิม พระพุทธศาสนาในทิเบตก็เช่นเดียวกัน ความเชื่อเก่ายังมีอยู่แต่มีความเชื่อใหม่คือพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก