Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

            สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในโครงการ “หนึ่งใจ  ให้ธรรมะ” ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
            นายกนก แสนประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ ๕ เมษายน ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงาน-พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ขึ้นที่พุทธมณฑล เพื่อให้พุทธบุตรที่เป็นเยาวชนกำลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๑  อายุ ๑๑ –๑๔ ปี บรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
            โดยในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ประกอบพิธีขอขมาบุพการี และปลงผม วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเพื่อเปิดโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” และทรงร่วมพิธีบรรพชา ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ปะรำพิธีลานองค์พระประธานพุทธมณฑล
            กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ประกอบไปด้วยนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา และในเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. กิจกรรม “สำรวมสัญญา ละกิเลสตลอดการบวช” โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หลังจากนั้นชมการแสดง แสง สี เสียง ละครธรรมะ “มหัศจรรย์แห่งชีวิตในแดนพุทธธรรม”
            โอกาสนี้ขอเชิญส่งบุตรหลานที่เป็นเยาวชนชายอายุ ๑๑ – ๑๔ ปี  เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นมงคลและใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ สมัครได้ที่สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงาน-พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพุทธมณฑล โทร. ๐๒-๔๔๑-๐๙๐๒ , ๐๒-๔๔๑-๙๐๑๒-๓

สำนักงานพุทธมณฑล
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4433:2011-03-21-03-25-27&catid=25:2008-09-16-16-33-35&Itemid=219

Go to top