Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
         อนุสนธิจากการที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้สิ้นพระชนม์ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ทำให้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชของคณะสงฆ์ไทยว่างลง ก่อนหน้านั้นได้มีคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชหลายรูป ในที่สุดมหาเถรสมาคมได้เสนอแต่่งตั้งผู้ปฏิบัติหน่้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพียงรูปเดียว โดยมีมติให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จนกว่าจะมีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
        สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ให้สัตยาบันต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมรับตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อย่างเป็นทางการแล้วมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
         เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2557 ที่อาคาร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพรหมเมธี  (จำนงค์ ธมฺมจารี)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม ในฐานะโฆษกมหาเถรสมาคม(มส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมส. นัดพิเศษว่า การประชุมมส.นัดพิเศษครั้งนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยในการประชุม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้กล่าวสัตยาบรรณในการประชุม ในการดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)ได้อนุโมทนา พร้อมทั้งรับทราบการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  
         นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2556 ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.2556 เป็นต้นมา ส่งผลให้คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้สิ้นสุดลงไปด้วย ส่งผลให้การสั่งการโดยประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช หรือการออกพระบัญชาต่างๆ ไม่ถูกต้อง ดังนั้น พศ.จึงเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยแจ้งต่อคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชว่า คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้สิ้นสุดลงแล้ว
 
 
         นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า เรื่องที่ 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แจ้งชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์ สูงสุด คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ต่อนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามมาตรา 10 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 โดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ให้สัตยาบันว่า การออกพระบัญชา คำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2556 ว่า มีผลถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งการใช้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จะมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
         สำหรับหนังสือกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว ถือว่า กระบวนการตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สามารถปฏิบัติหน้า ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตามกฎหมาย สผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ”กล่าว
         นายนพรัตน์ กล่าวด้วยว่า เมื่อเร็วๆนี้ จากการเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช ได้มีมติตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานพระราชทานเพลิงพระศพขึ้นมา   1 ชุด พร้อมวางแผนงานเตรียมการในเบื้องต้น ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งจะมีการอัญเชิญพระศพ โดยซ่อมราชรถ พร้อมทั้งจะขอกำลังทหารมาร่วมขบวนพระอิสริยยศ ขณะเดียวกัน จะมีการปรับปรุงลานพลับพลา บริเวณเมรุหลวงพลับอิสริยยศ วัดเทพศิรินทราวาส อีกทั้งจะมีการสร้างศาลารองรับพระภิกษุสงฆ์ที่คาดว่าจะมีเป็นจำนวนมากด้วย
 
เว็บมาสเตอร์
06/01/56
 
ที่มา : http://www.nationchannel.com/main/content/social/378390975/
 
Go to top