Cybervanaram.net

   Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

เนื้อหา

ฟังธรรมเทศนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

             วันอาสาฬหบูชาเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือเทศน์ครั้งแรกคือธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่นักบวชทั้งห้ารูปคือโกณฑัญญะ วัปปะ มหานามะ ภัททิยะและอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ปัจจุบันคือสารนาท ในครั้งนั้นเมื่อพระพุทธองค์แสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจบลง อัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ทำให้วันนั้นมีพระรัตนตรัยครบคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สาระสำคัญของปฐมเทศนาคือพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจจ์สี่ที่พระองค์ได้ตรัสรู้ เนื้อหาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และวันอาสาฬหบูชาพระเดชพระคุณพระเทพดิลก วัดบวรนิเวศวิหารได้แสดงไว้ เนื่องจากธัมมจักกัปปวัตตนสูตรมีความยาวมากจึงแบ่งเป็นสองตอน นอกจากนั้นยังมีสูตรอื่นๆอีกหลายสูตร ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้ ขอเชิญสดับรับฟังตามสะดวก 

 1. อาสาฬหบูชา
{mp3}62asalhapucha{/mp3} 

2.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
{mp3}56Dhammajak{/mp3}

3. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ตอนที่2)
{mp3}57dhammajak02{/mp3} 

4. สมาธิสูตร
{mp3}63samadhisut{/mp3} 

5. ธัมวิหารสูตร
{mp3}71dhammaviharasut{/mp3} 

 

เว็บมาสเตอร์
26/07/53


 

 

 

ใครออนไลน์

มี 163 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3708091

ค้นหา

Go to top