Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     ช่วงนี้ประเทศไทยอากาศร้อนมากจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ร้อนแทบทั้งนั้น ยกเว้นแต่ในห้องปรับอากาศที่ปรับอุณหภูมิให้อยู่ในสภาพคงที่ หากเข้าอยู่ในห้องอย่างนั้นแล้วไม่อยากออกไปไหน แต่ทว่าธรรมชาติของมนุษย์จะอยู่ในที่แห่งเดียวตลอดเวลานั้นยากที่จะทำได้ ต้องมีเวลาออกไปข้างนอกบ้าง กลางแจ้งอากาศร้อน พอหลบเข้าห้องปรับอากาศ หากไม่ระมัดระวังมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายๆ ร้อนแดดที่แผดเผา พอทำเนาหากใจดี ร้อนนั้นตามปรกติ เพราะร้อนนี้ตามฤดูกาล

       ช่วงนี้อีกเหมือนกันรู้สึกชีพจรแห่งการเดินทางจะเข้ามาทักทายบ่อย มีภารกิจนอกสถานที่มาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กลับจากการฝึกอบรมภาคศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดียได้หลายวันแล้ว ได้ผ่านการฝึกอบรมภาคนวกรรม(ก่อสร้าง) ที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ จังหวัดนครสวรรค์ เสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556 จึงไปเยือนในฐานะรุ่นพี่ที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาก่อน อย่างน้อยก็เป็นการให้กำลังใจ ใจท้อแท้ได้แต่อย่าถอย

     วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ    ตั้งอยู่บนภูเขาโคกเผ่น  อำเภอท่าตะโก  แวดล้อมไปด้วยป่าไม้นานนาพรรณ ในช่วงกลางวันอากาศร้อนมาก พระธรรมทูตต้องทำงานกลางแดด สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) มีนโยบายในการฝึกอบรมพระธรรมทูตเพื่อที่จะเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศต้องให้ครบทั้งสี่ด้านคือด้านวิชาการ ต้องมีความรู้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างดี ด้านศึกษาดูงาน ต้องออกไปสัมผัสกับการเป็นอยู่ในต่างประเทศว่าพระธรรมทูตในต่างประเทศอยู่อย่างไร ทำงานอย่างไร จะแก้ปัญหาอย่างไร จากนั้นจึงฝึกภาคนวนกรรมคือการก่อสร้าง ซ่อมแซมเสนาสนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อไปอยู่ต่างประเทศ ต้องซ่อมแซมรักษาเสนาสนะเบื้องต้นให้ได้ และภาคสุดท้ายคือการฝึกอบรมจิตภาวนา จะดูเขาให้ดูเราก่อน จะเข้าใจเขาต้องเข้าใจตัวเราก่อน  “รู้กายเข้าใจความคิด รู้จิตเข้าใจธรรม”  ก่อนจะเป็นพระธรรมทูตจึงต้องผ่านการฝึกอบรมให้ครบทั้งสี่ภาค

     ในการฝึกอบรมทั้งภาคคือภาควิชาการ ภาคศึกษาดูงาน ภาคนวกรรมและภาคจิตภาวนานั้น ที่ฝึกยากที่สุดอยู่ที่การฝึกอบรมจิต หากใครผ่านไปได้ ก็พร้อมที่จะทนได้ในทุกสภาพพื้นที่ในโลก จะหนาวหรือร้อนก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะนั่นคือธรรมชาติของโลก แต่จิตของมนุษย์กลับกลอก ดิ้นรน ไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล พร้อมที่จะคิดปรุงแต่งและแปรเปลี่ยนไปได้ทุกกาลเวลา หากใครสามารถฝึกอบรมจิต ควบคุมจิตให้อยู่ในสภาพปรกติได้นั่นเป็นการฝึกที่ทำได้ยากแต่จะนำความสุขมาให้ ดังที่มีแสดงไว้ในขุททกนิกาย ธรรมบท (25/13/14) ความว่า “นักปราชญ์ย่อมทำจิตที่ดิ้นรน กลับกลอกรักษาได้โดยยากห้ามได้โดยยากให้ตรง ดังช่างศรดัดลูกศรให้ตรง ฉะนั้น จิตนี้ อันพระโยคาวจรยกขึ้นแล้วจากอาลัย คือเบญจกามคุณเพียงดังน้ำซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพียงดังบก  เพื่อจะละบ่วงมาร ย่อมดิ้นรนดุจปลาอันชาวประมง ยกขึ้นแล้วจากที่อยู่คือน้ำโยนไปแล้วบนบก ดิ้นรนอยู่ ฉะนั้น การฝึกฝนจิตที่ข่มได้ยาก อันเร็ว มีปรกติตกไปในอารมณ์อันบุคคลพึงใคร่อย่างไร เป็นความดี เพราะว่าจิตที่บุคคล ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้”
     ในช่วงระหว่างวันที่ 21มีนาคม-4 เมษายน 2556 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กำลังฝึกอบรมภาคนวกรรมที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หากใครมีเวลาที่ไปเยี่ยมขอเชิญได้ วัดเทพพิทักษ์ฯหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดพระขาว”  กลางดง อยู่ระหว่างสระบุรีกับโคราช  สังเกตได้ง่ายๆตรงที่ขายผลไม้นั่นแล แวะซื้อผลไม้แล้วจะไปเยี่ยมพระธรรมทูตก็เดินทางไม่ไกล

     หากเดินทางมาจากโคราชมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ หรือหากเดินทางจากกรุงเทพไปโคราช วัดก็จะอยู่ทางขวามือ การเดินทางสะดวกมองเห็นพระใหญ่สีขาวโดดเด่นเป็นสง่าแต่ไกล แวะไปไหว้พระและไปเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ซึ่งกำลังฝึกภาคจิตภาวนาอย่างเข้มข้น การฝึกภาคจิตภาวนาจะสิ้นสุดในวันที่ 4 เมษายน 2556  อากาศยังคงร้อนตามฤดูกาล

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
21/03/56

 

Go to top