Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

       วันนี้ฟ้าหลัวตั้งแต่เช้า ดวงอาทิตย์ไม่ค่อยโผล่หน้ามาทักทาย  เพราะมีเมฆหมอกมาบดบังรังสีอันเป็นแสงแห่งรวิวาร วันนี้ฟ้าจึงหลัวเกือบทั้งวัน  จิตใจพลอยหดหู่ไปด้วย วันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดไม่ได้เดินทางไปไหน มีเวลาพักผ่อนทั้งวัน แต่กลับไม่มีอารมณ์อยากทำอะไร จิตใจมนุษย์ในยามที่หดหู่อยากที่จะถ่ายถอน พยายามทำใจให้ผ่องใสแต่ก็ทำได้ยากเต็มที  วันครบรอบสามปีของเว็บไซต์ไซเบอร์วนาราม อยากจัดงานวันเกิดให้แก่เว็บไซต์ที่ดำรงตนอยู่ในโลกไซเบอร์ได้ครบสามปีโดยไม่ได้ถูกปิดหรือเลิกกิจการ แต่ก็ไม่ได้ทำเพราะเป็นวันธรรมสวนะมีภารกิจมาก

       การก่อเกิดเว็บไซต์ไซเบอร์วนารามนั้น มีเหตุผลง่ายๆ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เมื่อสามปีที่ผ่านมา ที่วัดพระศรีมหาธาตุ มีพระธรรมทูตรูปหนึ่งถามว่าอยากมีเว็บไซต์สักเว็บไหม ให้พื้นที่โดยไม่จำกัด ค่าเช่าปีละสามพันบาท ใช้โปรแกรมจุมล่าในการบริหารจัดการ”
 
       ในช่วงขณะเวลานั้นกำลังหัดทำเว็บไซต์อยู่เว็บหนึ่งในชื่อเดียวกัน แต่โดเมนเนมต่างกันคือ “Cybervanaram.org” แต่มีพื้นที่จำกัด เพียงสิบกิ๊ก จึงตัดสินใจเปิดขึ้นมาอีกเว็บหนึ่งในชื่อเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนเป็น“Cybervanaram.net”จะได้ไม่ซ้ำกันกับเว็บเดิม
       ผ่านไปสักพักเว็บเก่าก็เลิกกิจการจึงเหลืออยู่เว็บเดียวคือ“Cybervanaram.net”  เนื้อหาที่นำเสนอหลักๆอยู่สี่ประเภทคือ (1) ข้อคิดธรรมะสั้นๆ ตั้งใจว่าจะเขียนทุกวัน แต่ทำไม่สำเร็จ ทุกวันนี้เขียนน้อยลง แต่ยังคงเขียน เขียนเพื่อพักผ่อน เพราะการเขียนเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่ง หากมีเวลาก็จะพยายามเขียน  (2) บทความวิชาการ ซึ่งเขียนยากกว่า ใช้เวลานานกว่า จึงเขียนได้น้อย (3) ข่าวสารต่างๆในวงการพระพุทธศาสนา แต่ทำไม่สำเร็จเหมืนกัน เพราะหาข่าวยาก ไม่ค่อยมีเวลาได้หาข่าวมากนัก (4) เสียงการบรรยายธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ ซึ่งนำเสนอได้เพียงสองปี พอขึ้นปีที่สามก็มีข้อบังคับจากเว็บโฮสติ้งผู้ดูแลเว็บว่าไม่อนุญาตให้นำเสนอในรูปแบบเสียง เพราะบางทีอาจจะ ละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นๆ พอขึ้นปีที่สามจึงต้องยกเลิกไปโดยปริยาย


       ต้องขออภัยสำหรับผู้ที่ชอบฟังเสียง แต่ไม่ชอบอ่าน ไซเบอร์วนารามขึ้นปีที่สี่จะไม่มีการนำเสนอ “เสียงบรรยาย” อีกต่อไป ในปีนี้จึงนำเสนอได้เพียง "ตัวอักษรและภาพเท่านั้น"
      ไซเบอร์วนารามครบรอบปีที่สาม ขึ้นปีที่สี่ เขียนเรื่องได้ไม่มาก แต่จะพยายามเขียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ “จะไม่พยายามไม่ว่าร้ายใคร ไม่โจมตีใคร ไม่กล่าวหาใคร ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด จะเขียนตามข้อเท็จจริง โดยยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก โดยนำมาจากพระไตรปิฎกโดยตรง ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน
       ผู้เขียนจะได้ศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกเพื่อหาหลักธรรมมาประกอบเรื่องที่กำลังเขียนหรือเขียนอธิบายหลักธรรมโดยสมมุติตัวบุคคล เหตุการณ์ให้เหมาะกับหลักธรรมและการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในยุคสมัยปัจจุบัน 

       ในขณะที่ผู้อ่านก็จะได้มีหลักฐาน มีแหล่งที่มา สามารถนำไปอ้างอิงได้ แม้ว่าพักหลังจะมีเรื่องส่วนตัวของผู้เขียนแทรกเข้ามามากขึ้น นั่นก็เพราะไม่ต้องการให้ไปกระทบกับคนอื่นๆ หากไม่จำเป็นจะไม่เอ่ยนามคนอื่นๆในทางเสียหาย จะเอ่ยอ้างเฉพาะในทางที่ดีมีประโยชน์ สังคมข่าวของชาวโลกมักจะเป็นไปในทำนองที่ว่า “ข่าวร้ายลงฟรี ข่าวดีต้องเสียเงิน”  แต่ไซเบอร์วนารามถือคติว่า “ข่าวร้ายไม่คลุกคลี ส่วนดีลงให้ฟรีไม่คิดสตางค์”

เว็บมาสเตอร์

     เย็นย่ำค่ำมืดของวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 วันครบรอบสามปีเว็บไซต์ไซเบอร์วนารามดอทเน็ต  ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว ฟ้ายังคงหลัวเหมือนฝนจะตก  เพราะมีเมฆหมอกมาบดบดบัง  ทำให้ความสว่างสดใสจางหายไป จิตใจมนุษย์ก็เฉกเช่นเดียวกัน ธรรมชาติของจิตผุดผ่อง แต่มืดมัวเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมาเข้าบดบัง ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ในอังคุตตรนิกาย  เอกนิบาต (20/50/11) ความว่า  “ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผ่อง แต่ว่าจิตนั้นแล เศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรมา” แปลมาจากภาษาลีว่า “ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺตํ”
       ปีนี้จ่ายค่าเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ไซเบอร์วนารามดอทเน็ตไปแล้วจำนวนสี่พันบาท  มีเวลาในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ตามอารมณ์ของเว็บมาสเตอร์อีกหนึ่งปี  ผู้เขียนเรื่อง ช่างภาพยังคงเป็นคนเดิม แม้จะมีอายุเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังพอมีแรงกาย กำลังใจและยังมีไฟในการทำงานต่อไป

 

เว็บมาสเตอร์
03/02/56


 


 

Go to top