Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

       เจ้าของเว็บไซต์ไซเบอร์วนารามนัดประชุมกรรมการบริหาร คณะทำงานเว็บไซต์ไซเบอร์วนารามนัดประชุมเวลาบ่ายโมงวันอาทิตย์ วันที่แดดร้อนมาก อากาศก็อบอ้าว สถานที่ประชุมคืออาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมชั้นสาม อันที่ที่ตั้งและห้องทำงานของเว็บมาสเตอร์ การประชุมกรรมการบริหารเว็บไซต์ไซเบอร์วนาราม ในบ่ายวันอาทิตย์ ที่ประชุมประกอบด้วยเจ้าของเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์ คนเขียนเรื่อง ผู้ดูแลเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์เป็นประธานในที่ประชุม
 

       เริ่มประชุมเวลาบ่ายโมงตรงพอดีเจ้าของเว็บไซต์ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแถลงเปิดการประชุมว่า “วันนี้ที่เชิญกรรมการทั้งหลายมาร่วมประชุมเพราะต้องการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของเว็บไซต์ในโอกาสที่มีคนเข้ามาดูครบหนึ่งล้านครั้ง ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะกิจวันนี้จึงขอเปิดประชุมและมอบให้เว็บมาสเตอร์เป็นเลขาในที่ประชุม”
       เว็บมาสเตอร์จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปว่า “วาระที่สองเรื่องเสนอเพื่อทราบ เนื่องจากเว็บไซต์ไซเบอร์วนารามได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ตอนนี้เว็บไซต์ไซเบอร์วนารามได้โลดแล่นอยู่บนโลกไซเบอร์เป็นเวลา 909 วัน เขียนธรรมข้อคิดประจำวันได้ 525 เรื่อง บทความวิชาการ 84 เรื่อง คติธรรม 49 เรื่อง  เสียงบรรยาย เทศน์และดนตรี 44 เรื่อง ข่าวสารต่างๆอีก 46 เรื่อง และเรื่องอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง หากดูตามสถิติจำนวนเรื่องทั้งหมดรวมแล้วจำนวน 814 เรื่อง มีคนออนไลน์วันละประมาณ 300- 500 คนต่อวัน มีคนเข้ามาดูเช็คยอดในขณะที่กำลังเขียนจำวน 1000278 ครั้ง จึงขอแจ้งให้ผู้บริหารทุกท่านได้รับทราบ

 

เจ้าของเว็บไซต์ ประธานกรรมการบริหาร

 

       ช่างภาพประจำเว็บไซต์ถามขึ้นว่า “ที่ว่าล้านครั้งนะ หักจำนวนครั้งที่เว็บมาสเตอร์เข้าทำงานออกหรือยัง เว็บมาสเตอร์คนเดียวน่าจะหลายหมื่นครั้งแล้ว”
       เว็บมาสเตอร์ “ขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับ ผมรับเรื่องมาจากคนเขียน และได้ภาพมาจากช่างภาพ ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมแต่งภาพ จากนั้นจึงเข้าแอดมิน (admin) นำเรื่องซึ่งเป็นตัวอักษรและนำภาพประกอบลงในระบบ เสร็จแล้วตรวจสอบอีกครั้งว่าสมบูรณ์ดีหรือยัง น่าจะประมาณเรื่องละห้าครั้ง รวมแล้วมีเวลาทำงานจาก 814 เรื่อง 4090 ครั้ง หรือเผื่อเหลือเผื่อขาดสิบครั้ง ก็ยังไม่ถึงหนึ่งหมื่นครั้ง ว่าแต่ช่างภาพเข้าดูภาพที่ตนเองถ่ายวันละกี่ครั้งครับ”

        ช่างภาพ "ก็แล้วแต่จะมีเวลาครับ โดยสรุปเรื่องละประมาณ 3-5 ครั้ง คนเดียวน่าจะสักสองสามหมื่นครั้งนะครับ และคนเขียนเรื่องว่าไงครับ" 

        คนเขียนเรื่องบอกว่า "สำหรับผมจะเข้าอ่านประมาณเรื่องละสองครั้งเพื่อตรวจดูคำผิด" 
       ประธานในที่ประชุมจึงเสนอแทรกเข้ามาว่า “เนื่องจากเว็บไซต์ไวเบอร์วนารามต้องเช่าพื้นที่หรือเว็บโฮสติ้งเป็นรายปี ปีละ 3000 บาท ปีนี้มีเจ้าภาพใจดีซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครจ่ายค่าเช่าให้ ปีนี้จึงไม่ต้องใช้เงินของส่วนกลางเลย ซึ่งมีงบดำเนินการปีละหนึ่งหมื่นบาท ต้องขออนุโมทนากับเจ้าภาพท่านนั้นด้วย พื้นที่ที่ตกลงในเบื้องต้นบอกว่าไม่จำกัด แต่พอสองปีผ่านไปจึงมีเงื่อนไขตามมาอีกหลายอย่าง เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในวาระต่อไป ว่าแต่ว่าเรื่องที่เขียนพักหลังๆรู้สึกจะมีเรื่องผีเข้ามามากนะ เรื่องล่าสุดอะไร เปรตยายมี"

        คนเขียนเรื่องบอกว่า "ไม่ค่อยมีเรื่องจะเขียนนะครับ ตั้งใจว่าจะเขียนเรื่องเป็นชุดครับ เช่นเปรตยายมี ผียายมา เทวดายายนก นรกตาเหลา คนเมาบ้านสร้าง" ชุดบ้านสร้าง ท่านประธานคอยติดตามนะครับ
       เว็บมาสเตอร์จึงทำหน้าที่ต่อไปว่า “วาระที่สามคือเรื่องรับรองรายงานการประชุม ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกตั้งแต่เว็บไซต์เปิดดำเนินการมา

       วาระที่สี่เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องแรกนโยบายในการดำเนินงานต่อไป ประธานคือเจ้าของเว็บไซต์จึงแถลงว่า “วัตถุประสงค์ที่วางไว้คือจะเผยแผ่มีกำหนดสามปี ตอนนี้ผ่านมา 2 ปี 5 เดือน 26 วัน  ยังมีเวลาอีกห้าเดือน ขอให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายทำงานให้ครบตามกำหนดเวลาต่อไป  วัตถุประสงค์ที่วางไว้แต่ต้นคือกำหนดไว้คาดว่าจะมีคนเข้ามาดูปีละประมาณหนึ่งแสนครั้ง แต่เท่าที่ดูจากตัวเลขในวันนี้มีคนดูครบหนึ่งล้านครั้งในเวลาสองปีห้าเดือนถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว แม้จะหักจำนวนคณะทำงานที่เข้าไปดูเองออกแล้วก็ยังบรรลุตามเป้าหมายเดิมคือเกินปีละแสนครั้ง คนเขียนบทความว่าอย่างไร ทำไมมีคนเขียนอยู่คนเดียว ทำไมไม่มีคนอื่นมาร่วมเขียนด้วย ประธานหันมาถามคนเขียนเรื่อง

 

เว็บมาสเตอร์

 

       คนเขียนประจำเว็บไซต์จึงบอกว่า “มีอยู่สี่ห้าคนอยู่นะครับ แต่ส่วนมากจะเขียนคนละสามสี่เรื่องก็เลิกไป นอกจากนั้นก็ยังมีครูบาอาจารย์อื่นๆที่ท่านเขียนไว้แล้ว แต่มอบหมายให้เว็บมาสเตอร์รวบรวมมาเผยแพร่ หรือเว็บมาสเตอร์ถือวิสาสะนำมาเผยแผ่เอง ในส่วนตัวของคนเขียนก็ต้องขอสารภาพว่าในช่วงแรกๆก็พอหาเรื่องเขียนได้ไม่ยาก บางวันเขียนได้หลายเรื่อง แต่ยึดถือนโยบายบายคือนำเผยแผ่วันละเรื่อง เรื่องที่เขียนไว้ก็ค่อยๆทยอยนำเผยแผ่  แต่ในช่วงหลังๆเรื่องที่จะมาเขียนเริ่มหายากขึ้นทุกที จึงออกแนวท่องเที่ยวบ้าง สัพเพเหระบ้าง แต่ที่เน้นหนักยังอยู่ที่เนื้อหาจากพระไตรปิฎก จากนั้นก็อธิบายขยายความหาเรื่องมาประกอบ บางครั้งก็ต้องยอมรับว่าดูจากภาพถ่ายแล้วเขียนเรื่องประกอบ”
       ช่างภาพจึงขออนุญาตนำเสนอต่อที่ประชุมว่า “เมื่อก่อนไม่เท่าไหร่ ถ่ายภาพได้ไม่ยากเพียงแต่มีกล้องในมือก็ถ่ายภาพได้ แต่ปัจจุบันยากครับเพราะในวัดถ่ายภาพมาแทบทุกอย่างแล้ว ภาพที่นำมาประกอบบทความส่วนหนึ่งจึงมาจากต่างประเทศ เช่นอินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว ไต้หวัน ส่วนทางยุโรปก็จะเน้นที่ประเทศสวีเดน ฟีนแลนด์ เยอรมันเป็นหลัก หรือประเทศที่เคยเคยเดินทางไป ส่วนมากจะเป็นการประชุมพระธรรมทูตในต่างประเทศ ปีหนึ่งๆก็จะได้เดินทางสักสามประเทศเท่านั้นแหละครับ จึงถ่ายภาพเก็บไว้มากบางประเทศอาจจะถึงหนึ่งร้อยกิ๊กเลยนะครับ ที่เมืองไทยไม่ค่อยกล้าถ่ายภาพเท่าไหร่ เพราะเคยได้ยินคนบ่นให้ฟังว่า หลวงพี่ใช้กล้องเกินฐานะ จึงอายๆอยู่บ้าง การถ่ายภาพสวยๆกล้องต้องถึงนะครับ กล้องดี คนถ่ายมีศิลปะภาพจะออกมาดีครับ เรียกว่ามีทั้งศาสตร์และศิลป์ ภาพที่นำมาใช้ทุกวันจึงอยู่ที่อินเดียและอินโดนีเซียเป็นหลัก เพราะถ่ายภาพไว้มาก หากเจ้าของเว็บไซต์มีเงินทุนพอยังอยากได้เลนส์ถ่ายภาพสักตัว ประเภทรูรับแสง 2.8 นะครับ เขาลือกันว่าเลนส์ประเภทนี้ถ่ายภาพได้ดีมาก
       ประธานถามแทรกเข้ามาว่า “อ้าวก็มีอยู่แล้วหนึ่งตัวมิใช่หรือ” ช่างภาพจึงตอบแบบไม่ค่อยจะเต็มเสียงว่า “ตัวนั้นมันทั้งใหญ่ทั้งหนักมากครับท่านประธาน ถือไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวก นี่ก็ย่ามขาดไปหลายใบแล้ว”

 

ช่างภาพ


         ประธาน “ใช้เลนส์ประเภทตัวเดียวเที่ยวรอบโลกไม่ได้หรือ” ช่างภาพจึงบอกว่า "ท่านประธานหมายถึง 18-200 ใช่ไหมครับ ขอบอกตามตรงนะครับ เลนส์ตัวนั้นผมไม่ค่อยชอบ มันถ่ายภาพได้ไม่ค่อยคมชัดพอ ผมชอบประเภทเลนส์ที่มีระยะทางยาวสั้นๆนะครับประเภท 24-70 หรือ 70-200 ประมาณนั้น แต่เลนส์ประเภทนี้ราคามันแพงมาก”
       ประธานจึงบอกว่า “ต้องพอเพียงใช้เท่าที่มี และมีเท่าที่จำเป็น ยึดถือแนวเศรษฐกิจพอเพียงไว้ก่อน ปีนี้ขอรับไว้พิจารณา แล้วกล้องที่ใช้อยู่นะผ่อนส่งเขาหมดหรือยัง” หันมาถามดื้อๆอย่างนั้นช่างภาพจึงบอกว่า “ยังเลยครับ จะผ่อนส่งหมดก็คงออกพรรษาพอดี”  
       คนเขียนเรื่องได้โอกาสจึงบอกว่า “ท่านประธานที่เคารพ ถ้าได้คอมพิวเตอร์ขนาดพกพาเล็กๆสักตัวก็ดีนะครับ จะได้เขียนได้ทุกที่ทุกเวลาในเวลาที่อยากเขียน ทุกวันนี้ต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์จึงจะเขียนได้ ซึ่งบางวันก็คิดไม่ออก งานข้างนอกมากขึ้นนะครับไม่ค่อยมีเวลาอยู่ในหน้าจอมคอมพิวเตอร์มากนัก หากถือไปไหนมาได้คงสะดวกมากกว่านี้ ตัวอย่างเช่นเวลาที่อยู่อินเดีย อินโด กัมพูชาอย่างนี้ก็สามารถเขียนเรื่องได้”
       ประธานบอกว่า “ผมสังเกตมาหลายเดือนแล้ว รู้สึกว่าพักหลังๆมานี้เขียนน้อยลง แต่ก็ไม่เป็นไรอาทิตย์สามสี่เรื่องก็น่าจะเพียงพอแล้ว ผมจะดูให้อีกทีว่ามีเครื่องที่ท่านว่าหรือไม่ ประเภทมือสองราคาสักไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท คงพอหาได้ หรือไม่ก็ประกาศรับบริจาคไปเลย บางทีอาจจะมีคนเขาอยากเปลี่ยนเป็นเครื่องรุ่นใหม่ แต่เครื่องเก่ายังใช้งานได้ดีอยู่”

 

ผู้เขียนเรื่อง


        เว็บมาสเตอร์แจ้งว่า “ช่วงสองสามเดือนมานี้รู้สึกว่าเว็บไซต์จะล่มบ่อย เท่าที่ผมสังเกตมักจะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ บางครั้งหายไปเฉยๆก็มี ฝากท่านประธานช่วยแจ้งข่าวให้เจ้าของเว็บโฮสติ้งทราบด้วยนะครับ”
       ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า “ผู้ให้เช่าพื้นที่หรือเว็บโฮสติ้ง แจ้งมาว่าห้ามนำเสียงเช่นเสียงเพลง เสียงบรรยายธรรมลงเผยแผ่โดยเด็ดขาด เพราะกินเนื้อที่มากและอาจจะมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์ได้ หากละเมิดลิขสิทธิ์เว็บไซต์จะถูกปิดทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข ตอนขอเช่าครั้งแรกยังไม่ทราบเงื่อนไขจึงมอบหมายให้เว็บมาสเตอร์นำเสียงบรรยายธรรมของครูบาอาจารย์ต่างๆเผยแผ่ได้ เสียงเหล่านี้ยังมีเหลือในคลังข้อมูลอีกมาก  แต่นำเผยแผ่ไม่ได้เพราะเงื่อนไขดังกล่าว  อีกอย่างหนึ่งเขาไม่อยากให้นำเสนอภาพมากเกินไป อยากให้เสนอพอประมาณเพราะกินเนื้อที่มาก
       เว็บมาสเตอร์เอ่ยขึ้นว่า "มีใครมีข้อเสนอแนะอีกไหมครับ ผมขอเข้าวาระสุดท้าย “เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ที่ประชุมเงียบแสดงว่าหมดเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมสรุปความว่า “ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำงาน โดยไม่มีค่าตอบแทบใดๆ ทุกท่านทำด้วยความเสียสละเพราะความอยากทำประการเดียว ทั้งนักเขียน ช่างภาพ เว็บมาสเตอร์ ที่ทำงานด้วยดีมาโดยตลอด โดยที่เว็บไซต์ไม่ถูกปิด คิดใกล้ๆ ไปช้าๆ ค่อยก้าวไปทีละก้าว ขอให้ทุกท่านทำงานต่อไป นโยบายยังยึดมั่นอยู่ที่ “ไม่ยุ่งกับการเมือง ไม่เขียนด่า ไม่ว่าร้ายใคร ภาพประกอบต้องถ่ายเอง อย่าไปนำภาพที่คนอื่นถ่ายไว้มาเผยแพร่ ยกเว้นแต่หาไม่ได้จริงๆ” อีกห้าเดือนข้างหน้าเอาไว้ครบรอบสามปีในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 จะนัดประชุมอีกที วันนี้ขอปิดประชุม”

 

ผู้เดินเรื่อง


       บ่ายสามโมงแล้ว อากาศยิ่งร้อนอบอ้าว ห้องประชุมไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีเพียงพัดลมหนึ่งตัวเริ่มจะสู้กับความร้อนไม่ไหวแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจึงแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ที่ตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดวันนี้ประกอบด้วยเจ้าของเว็บไซต์ คนเขียนเรื่อง ช่างภาพและเว็บมาสเตอร์ ทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวบุคคลคนเดียวนามว่า “พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน” 
 

เว็บมาสเตอร์

26/08/55
 

Go to top