Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

            ช่วงนี้โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยหลายแห่งสอบปลายภาคเสร็จแล้ว แต่บางแห่งกำลังสอบ หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปี เมื่อกายล้าก็หาทางพักผ่อน มีคำที่ท่านพูดไว้น่าฟังว่า "เหนื่อยกายหลับสนิท แต่เหนื่อยจิตหลับไม่ลง" การพักผ่อนจึงต้องทำให้เกิดความสมดุลกาย และผ่อนคลายจิต


            วันนี้เปิดเว็บไซต์ไซเบอร์วนารามมาครบหนึ่งเดือนพอดี โดยในวันเริ่มต้นตั้งใจไว้ว่าจะหาเรื่องเกี่ยวกับศาสนามาเขียนทุกวัน บางวันยาก บางวันง่าย บางวันยาว บางวันสั้น มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง พอตั้งใจก็ลงมือทำ ทั้งๆที่งานอย่างอื่นก็ยังดำเนินไปตามปกติ ก่อนนอนทุกวันจะเขียนร่างไว้ก่อน ถึงตอนเช้าเสร็จภารกิจแล้วจึงนำออกเผยแผ่ มีผู้หลงเข้ามาอ่านมากบ้างน้อยบ้าง ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยือน แม้จะไม่ได้อ่าน เพียงท่านแวะเข้ามาก็ดีใจแล้ว 

 


            วันนี้รู้สึกผ่อนคลายสบายจิตเขียนเสร็จแล้วนำออกเผยแผ่เลย จากนั้นจึงดูฟุตบอลไทยกับอิหร่านอย่างสบายใจ ก่อนจะหลับไหลด้วยใจที่สบาย พอจิตไม่คิดมากก็สงบสันติสุข  ดูอะไรก็สนุกเพลิดเพลินจำเริญใจ ผลแพ้ชนะมิใช่เรื่องใหญ่ เพราะนั่นคือเกมกีฬาต้องมีผู้แพ้หรือชนะเป็นธรรมดา เหมือนชีวิตมนุษย์ต้องมีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไป
             เปิดดูภาพเก่าๆที่เคยถ่ายไว้ บางภาพไม่ชัดจะทิ้งอยู่แล้ว แต่พอหันกลับมามองอีกทีแม้จะเป็นเพียงภาพดอกวัชพืชที่ดูไร้ค่าในสายตาของเกษตรกร แต่หากมองให้ดีก็ยังมีความสวยงามอยู่บ้าง ดอกไม้เกิดขึ้นแม้เพียงชั่วเวลาไม่กี่วันก็แห้งเหี่ยวเกสรล่วงหล่นก่อนจะกลายเป็นดอกไม้ใหม่ขึ้นมาแทน

            ชีวิตมนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรกับดอกไม้มากนัก มีเกิด แก่ เจ็บ ตายไปตามกาลเวลา แต่มนุษย์มีความรู้สึก มีความคิดจึงสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่โลก หากมนุษย์ไม่มีความคิด เราคงไม่ได้เห็นสิ่งอำนวยความสะดวกในปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็พร้อมที่จะทำลายล้างธรรมชาติเพียงเพราะผลประโยชน์ส่วนตน เมื่อธรรมชาติพิโรธย้อนกลับเราจึงได้เห็นภัยพิบัติไม่เว้นแต่ละวัน

            วันนี้ดูดอกไม้ที่ดูไร้ค่าในสายตามนุษย์ แต่ก็ยังมีสัตว์บางประเภทมองเห็นคุณค่าได้พักพาอาศัยอย่างสบายใจ คำรำพันอันเหมือนไร้สาระของเจ้าของเว็บไซต์ไซเบอร์วนาราม อาจจะมีคุณค่าในสายตาของใครบางคนก็ได้ แต่ทว่าได้เขียนขึ้นมาด้วยใจอันผ่อนคลาย เพราะได้ทำในสิ่งที่ตั้งปณิธานไว้แล้วคือเขียนทุกวันในหนึ่งเดือนแรก จากวันนี้ไปเมื่อไหร่คิดได้จึงจะเขียน วันไหนคิดไม่ออกก็จะปล่อยกาลเวลาให้ผ่านพ้นไป มีพุทธภาษิตเกี่ยวกับดอกไม้ในปุปผวรรค ธรรมบท (๒๕/๑๔/๑๖)ที่เปรียบเทียบกับถ้อยคำไว้ตอนหนึ่งว่า “ดอกไม้งามมีสีแต่ไม่มีกลิ่นแม้ฉันใด วาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผู้ไม่ทำฉันนั้น ดอกไม้งามมีสี มีกลิ่นแม้ฉันใด วาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่บุคคลผู้ทำดี ฉันนั้นเหมือนกัน” วาจาแม้น้อยนิดแต่ถ้าเป็นวาจาสุภาษิตก็มีประโยชน์

            เมื่อร่างกายได้ออกกำลังจึงจะมีแรง แต่ใจหยุดคิดจึงจะมีพลัง  กายและจิตต้องมีความสมดุลกัน ออกกำลังกายมากเกินไปใจก็อ่อนล้า แต่ละคนต้องหาความสมดุลระหว่างกายและจิตให้ได้ เพราะกายและจิตเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราคนเดียวที่เรามีสิทธิ์เลือกจะทำหรือไม่ทำ มีคำพูดที่หลายท่านชอบพูดอยู่เสมอว่า "ออกกำลังกายต้องเคลื่อนไหว ออกกำลังใจต้องหยุด" หมายถึงหยุดคิดเรื่องต่างๆบ้าง วิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้ใจหยุดได้คือการทำสมาธิเพื่อเสริมแรงใจ
 


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
๐๔/๐๓/๕๓

 

Go to top