Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

ทุกข์ให้เห็น  สุขให้เป็น
 
 
                                                                   สรรพสิ่งมองเห็นให้เป็นสุข  
                                                        อันความทุกข์มองเห็นให้เป็นมิตร
                                                        ทุกข์และสุขคลุกเคล้ากันวันละนิด
                                                        พาชีวิตเดินตามฝันวันต่อวัน 
                                                                   อันความทุกข์มีไว้ให้ได้เห็น
                                                        มองให้เป็นเห็นให้ได้อย่าใจหวั่น
                                                        ล้มแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่ในวารวัน
                                                        ชีวิตนั้นมีสุขได้หากใจพอ
 
 
        ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่าน “ให้อยู่ดี มีเงินใช้ ร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง” ตลอดปี 2557 เทอญ
 
เว็บมาสเตอร์
01/01/57
 
Go to top