Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
          ไม่ได้เห็นทะเลมานานแล้ว แต่เมื่อดูข่าวโศกนาฎกรรมพายุถล่มฟิลิปปินส์แล้ว รู้สึกเกรงกลัวทะเลอย่างช่วยไม่ได้ อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างด้วยเงินมหาศาลก็ถูกพายุพัดราบพังทลายเหลือแต่ทรากปรักหักพัง ชีวิตมวลมนุษยชาติอีกไม่รู้เท่าไหร่ที่สูญหายและสูญเสียนับค่าประมาณมิได้ ทะเลในยามสงบมีเสน่ห์ที่น่าพิศ แต่เมื่อยามที่มีคลื่นแรงก็กระหน่ำกลืนกินสรรพสิ่งโดยไม่ปราณีใคร ทะเลมีความงดงามแต่ก็แฝงเร้าด้วยภยันตรายที่อาจก่อเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
          ครั้งหนึ่งเพลาเย็นย่ำสนธยา หลังจากที่ประชุมพระธรรมทูตไทยในไต้หวันเสร็จ ผู้จัดได้พาไปสัมผัสความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็นทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน  มีเกาะเล็กๆตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ด้านทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคล้ายพระอาทิตย์ ส่วนด้านทิศใต้นั้นมีรูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว จึงถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
          วันนั้นได้ล่องเรือท่องทะเลสาบฟังเสียงคลื่น สัมผัสกับเสียงลมที่โหมกระหน่ำไม่ขาดสาย  จึงฟังเสียงคลื่นสาดชัดกระทบโขดหิน ลูกแล้วลูกเล่า บางครั้งคลื่นแรง บางครั้งแผ่วเบา แต่เมื่อคลื่นสงบทะเลก็ราบเรียบ สงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น น้ำทะเลสีครามมองไกลๆเหมือนป่าผืนใหญ่ที่เต็มไปด้วยวต้นไม้เขียวชะอุ่ม ป่าไม้ ทะเล ภูเขามีเสน่ห์ มีความลึกลับน่าค้นหา อาจจะมีสิ่งที่มีค่ามหาศาลซ่อนเร้นอยู่ใต้อาณาบริเวณที่สงบนิ่งนั้น 
          มหาสมุทรอยู่ที่ตัวมนุษย์นี่เอง “ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ” เปรียบเหมือนมหาสมุทรที่อยู่กับมนุษย์ ดังที่แสดงไว้ในสมุทรสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (18 /285/197) ความว่า  “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้ว ย่อมกล่าวว่า สมุทรๆ ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย สมุทรนั้นไม่ชื่อว่า เป็นสมุทรในวินัยของพระอริยเจ้า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมุทรนั้นเรียกว่า เป็นแอ่งน้ำใหญ่ เป็นห้วงน้ำใหญ่ 
          ดูกรภิกษุทั้งหลายจักษุ(ตา)เป็นสมุทรของบุรุษ กำลังของจักษุนั้นเกิดจากรูป บุคคลใดย่อมอดกลั้นกำลังอันเกิดจากรูปนั้นได้ บุคคลนี้เรียกว่าเป็นพราหมณ์ ข้ามสมุทรคือจักษุ (ตา) ซึ่งมีทั้งคลื่นมีทั้งน้ำวน มีทั้งสัตว์ร้าย มีทั้งผีเสื้อน้ำ แล้วขึ้นถึงฝั่งตั้งอยู่บนบก   
 
          หู จมูก ลิ้น กาย ใจเป็นสมุทรของบุรุษ กำลังของใจนั้นเกิดจากธรรมารมณ์ บุคคลใดย่อมอดกลั้นกำลังอันเกิดจากธรรมารมณ์นั้นได้ บุคคลนี้เรียกว่าเป็นพราหมณ์ข้ามสมุทรคือใจได้ ซึ่งมีทั้งคลื่น มีทั้งน้ำวน  มีทั้งสัตว์ร้าย  มีทั้งผีเสื้อน้ำ แล้วขึ้นถึงฝั่งตั้งอยู่บนบก”
          ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคที่คอยขัดขวางอยู่แทบทุกฝีก้าว เหมือนคลื่นที่สาดซัดกระทบกับโขดหินอยู่แทบตลอดเวลา ทะเลย่อมมีคลื่นฉันใด ชีวิตก็ย่อมมีอุปสรรคฉันนั้น ส่วนใครที่ทำงานอะไรแล้วไม่มีอุปสรรคขัดขวงาเลย ผู้นั้นถือว่าเกิดมาโชคดี แต่จะมีใครสักกี่คนที่ทำงานแล้วไม่มีอุปสรรค เคยได้ยินแต่มีสิ่งกีดขวางมากเกินไปจนแทบจะทนไม่ไหว บางคนถึงกับคิดสั้นทำลายชีวิตไปเลยก็มี
          คลื่นทะเลยังกระทบชายฝั่งระลอกแล้วระลอกเล่า บางครั้งรุนแรง บางครั้งอ่อนโยนแผ่วเบา เหมือนกำลังทักทายกับโขดหิน ซึ่งบางแห่งกร่อนไปเกินครึ่งเพราะความแรงของคลื่น หินที่ว่าแกร่งยังสู้แรงอันโอนอ่อนของน้ำทะเลไม่ได้  เพราะโหมกระหน่ำมาทุกวัน ชีวิตมนุษย์ก็ถูกคลื่นคือราคะ โทสะ โมหะ กัดกร่อนทุกวัน 
 
 
          ผู้ใดคลายกิเลสสามตัวนี้ได้ย่อมข้ามพ้นสมุทรได้ ดังที่แสดงไว้ในสมุทรสูตรที่สอง ในสังยุตนิกาย สฬายตนวรรค (18/288/197) ความว่า “บุคคลใดคลายราคะ โทสะ และอวิชชาได้แล้ว บุคคลนั้นชื่อว่าข้ามสมุทรนี้ ซึ่งมีทั้งสัตว์ร้าย มีทั้งผีเสื้อน้ำ มีทั้งคลื่นและภัย ที่ข้ามได้แสนยาก ได้แล้ว เรากล่าวว่าบุคคลนั้นล่วงพ้นเครื่องข้อง ละมัจจุ ไม่มีอุปธิ ละทุกข์ได้ขาดเพื่อไม่เกิดต่อไป ถึงความดับสูญ ไม่กลับมาเกิดอีกลวงพระยามัจจุราชให้หลงได้”
          ทะเลนั้นถมไม่เต็มเหมือนคนใจเค็มที่ไม่มีวันเต็มด้วยความพอ  คลื่นยังกระหน่ำรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องรีบถอยห่างจากทะเลสาบสุริยันจันทรา  หามุมสงบหลบลมแรง ได้กาแฟร้อนๆแก้วหนึ่งดับกระหาย ใจที่วุ่นวายก็พลันสงบ ทะเลสาบสุริยันจันทรายังคงอยู่กับไต้หวันอีกนาน แต่วันนี้ต้องเอ่ยคำลาเพราะเกรงว่าหากอยู่นานไป คลื่นและลมแรงอาจจะเชื้อเชิญชีวิตที่ยังอยากมีลมหายใจต่อไปให้กลืนหายไปกับเกลียวคลื่นที่เพิ่มความแรงขึ้นเรื่อยๆ คลื่นลมจากทะเลพอทานทนไหว แต่คลื่นที่สาดชัดกระหน่ำจิตใจนี่สิ หากไม่ระวังมีหวังจมหายไปกับกระแสคลื่นได้ทุกเวลานาที
 
 
 
พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
21/11/56
 
Go to top